Czyste Powietrze

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami oraz warunkami skorzystania z Programu czyste Powietrze. 

Ścieżka bankowa Broszura informacyjna

Najważniejsze różnice pomiędzy ścieżką zwykłą realizowaną przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a bankową obejmują:

 • okres realizacji
  • wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku
  • bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku
 • rozliczenie wniosku
  • wfośigw: maksymalnie w trzech częściach
  • bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia
 • korekta wniosku:
  • wfośigw: tak
  • bank: nie, możliwość ponownego złożenia wniosku

W ramach wprowadzonych 3 stycznia 2023 roku zmian w Programie umożliwiono również w ścieżce bankowej rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

 

Bank udziela kredytu z własnych środków z przeznaczeniem wyłącznie na:

      a) pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz kosztów podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów w               wysokości nie mniejszej niż 95% kwoty kredytu,
      b) pokrycie pozostałych kosztów przedsięwzięcia, które są zgodne z celami Programu i niezbędne do jego realizacji oraz pokrycie                     podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów, jednak łącznie w wysokości nie większej niż 5% kwoty kredytu.

Warunki Kredytu Czyste Powietrze:

 • wysokość kredytu do 100 tyś zł
 • okres kredytowania do 96 miesięcy
 • oprocentowanie 7,9%
 • prowizja i opłata przygotowawcza 3,5%
 • możliwość skorzystania z gwarancji
 • RRSO wynosi 9,87% dla symulacji: kwota kredytu 30 tyś zł, okres kredytowania 60 miesięcy, oprocentowanie kredytu 7,9% w skali roku, równa rata miesięczna w wysokości 604,60 zł, odsetki razem 6 276,32 zł, prowizja i opłata przygotowawcza 1 050 zł. Całkowity koszt kredytu 7 326,32 zł. Całkowita kwota do zapłaty 37 326, 32 zł. 

 

Procedura złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem banku
 1. W banku, złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”. Pracownik banku pomoże Ci wypełnić dokumenty.
 2. Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, bank złoży w Twoim imieniu wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).
 3. Bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci Ci kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.
 4. W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w wfośigw wniosek o jej rozliczenie.
 5. Wfośigw wypłaci Ci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.