Nowe limity silnego uwierzytelnienia 3DS w transakcjach internetowych

 

Transakcje internetowe

 

Wysokość limitów do jakich nie jest stosowane uwierzytelnienie 3D-Secure

Bank ma możliwość niestosowania silnego uwierzytelnienia 3DS zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych dla transakcji internetowych, wg limitów jak poniżej:

 

 

Pojedyncza transakcja internetowa

100 PLN

Suma transakcji internetowych

400 PLN

Liczba następujących po sobie transakcji internetowych

5

 

 

Zmiany wchodzą w życie od 1 lipca 2023r.