Informacja dla osób posiadających kredyty, których oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stawkę WIBOR

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu informuje, że stawki WIBOR, będące podstawą naliczania oprocentowania kredytów w miesiącu czerwcu 2020 r. kształtują się następująco:

 

średni WIBOR 1M w maju

0,62 %

średni WIBOR 3M w  maju

0,66 %

średni WIBOR 3M w I kwartale

 1,62 %

średni WIBOR 3M w marcu

 1,45 %