Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Podegrodziu

Zarząd Banku Spółdzielczego w Podegrodziu informuje, że w dniu 12.06.2019 r (środa) o godz. 9:00 w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu - odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Podegrodziu.
Zostaną złożone sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok, opinia Biegłego Rewidenta z dokonanej weryfikacji bilansu za 2018 rok, jak również zostaną przedstawione plany na 2019 r.

Serdecznie zapraszamy.