Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Podegrodziu

Zarząd Banku Spółdzielczego w Podegrodziu informuje, że w dniu 31 maja 2023 r. (środa) o godzinie 10:00 w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu – odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Podegrodziu, na którym między innymi;
    • zostaną złożone sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok
    • zostanie przedstawiona opinia Biegłego Rewidenta z dokonanej weryfikacji bilansu za 2022 rok
    • zostaną przedstawione plany na 2023 rok.