Bankowość internetowa - silne uwierzytelnienie Użytkownika

W dniu 13.09.2019 r. od godz. 15:00, w bankowości internetowej eBankNet i eFirma wprowadzone zostaje tzw. silne uwierzytelnienie Użytkownika, polegające na dwuetapowym procesie weryfikacji tożsamości Użytkownika, przed zalogowaniem do sytemu:

I etap – jak dotychczas, należy wpisać Login i Hasło
II etap – nowy element - dodatkowa weryfikacja, przy pomocy Hasła SMS przesłanego na numer telefonu komórkowego, wskazany przez Użytkownika bankowości internetowej, jeśli dotychczasowa autoryzacja przelewów dokonywana była za pomocą SMS (eBankNet) lub przy pomocy podpisu kwalifikowanego, jeśli dotychczasowa autoryzacja przelewów dokonywana była za pomocą podpisu kwalifikowanego (eFirma) 

 

Prosimy o uważne czytanie haseł SMS, w tym potwierdzenia transakcji. Podana w wiadomości operacja, numer rachunku i kwota, muszą się zgadzać ze zleceniem w serwisie transakcyjnym. W przypadku wątpliwości, należy przerwać transakcję i skontaktować z Bankiem.

Powyższe zmiany są wynikiem obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1075). Ich celem jest zwiększenie ochrony danych osobowych oraz środków znajdujących się na rachunkach bankowych.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Banku.