Informacja ilosciowa i jakosciowa dotyczaca adekwatnosci kapitalowej Banku na dzien 31 12 2018

Informacja ilosciowa i jakosciowa dotyczaca adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2018 r.