Informacja ilościowa i jakościowa dotycząca adekwatności kapitałowej Banku na dzień 31.12.2018

Informacja ilościowa i jakościowa dotycząca adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2018 r.