Informacja ilościowa i jakościowa dotycząca adekwatności kapitałowej Banku na dzień 31.12.2021r

Informacja_ilościowa_i_jakościowa_dotycząca_adekwatności_kapitałowej_Banku_na_dzień_31.12.2021r.pdf