Informacja jakościowa i ilościowa dotycząca adekwatności kapitałowej Banku na dzień 31.12.2017

/obrazy/pliki/dane_finansowe/2018/Informacja_podlegajAca_publikacji.pdf