Kredyt konsumpcyjny

 

 
 
Kredyt KOMFORT
 
Kredyt Bezpieczna Gotówka
Warunki kredytowania
• Oprocentowanie do 9,50%
• Kredyt udzielany na okres do 8 lat
Gwarantowane ubezpieczenie bez względu na stan zdrowia
• Minimalna kwota kredytu: 600,00 zł maksymalna kwota 100.000,00 zł
• Możliwość spłaty kredytu w równych ratach kapitałowo-odsetkowych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych
• Oprocentowanie do 10,00%
• Kredyt udzielany na okres do 8 lat
• Minimalna kwota kredytu: 600,00 zł maksymalna kwota 100.000,00 zł
• Możliwość spłaty kredytu w równych ratach kapitałowo-odsetkowych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych
Wymagane dokumenty
• Wniosek kredytowy
• Dokument tożsamości
• Dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody (zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach, decyzja o przyznaniu renty, emerytury, PIT rozliczeniowy za poprzedni rok, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej i uzyskiwane dochody, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności rolniczej i uzyskiwane dochody)
• Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową małżeńską, jeżeli taka istnieje – umowa w formie aktu notarialnego bądź prawomocne orzeczenie sądowe
• W przypadku poręczenia osób fizycznych – kwestionariusze poręczycieli wypełnione także przez ich małżonków, dokumenty potwierdzające wysokość osiąganego dochodu przez poręczycieli.
• Wniosek kredytowy
• Dokument tożsamości
• Dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody (zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach, decyzja o przyznaniu renty, emerytury, PIT rozliczeniowy za poprzedni rok, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej i uzyskiwane dochody, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności rolniczej i uzyskiwane dochody)
• Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową małżeńską, jeżeli taka istnieje – umowa w formie aktu notarialnego bądź prawomocne orzeczenie sądowe
• W przypadku poręczenia osób fizycznych – kwestionariusze poręczycieli wypełnione także przez ich małżonków, dokumenty potwierdzające wysokość osiąganego dochodu przez poręczycieli.
 
Pliki do pobrania
 
  • wniosek kredytowy - pobierz
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach - pobierz
  • wniosek kredytowy - pobierz
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach - pobierz