Kredyt hipoteczny

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

 • kredyty może być przeznaczony na dowolny cel - nie wymaga udokumentowania wykorzystanych środków;
 • oprocentowanie zmienne lub okresowo – stałe: WIBOR 3M + indywidualnie ustalona marża Banku;

 • kredyt udzielany na okres do 15 lat,
 • minimalna kwota kredytu - 10.000,00 zł, maksymalna kwota kredytu - do 60% wartości nieruchomości,
 • główne zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,  pozostałe zabezpieczenia ustalane są indywidualnie z kredytobiorcą;

 • możliwość przyznania karencji w spłacie kapitału kredytu max. do 6 miesięcy;
 • możliwość spłaty kredytu w równych ratach kapitałowo-odsetkowych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych;
 • możliwość zmiany oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe w trakcie okresu kredytowania;

 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów;

 • prowizje i opłaty związane z kredytem pobierane zgodnie z  Taryfą opłat i prowizji dla klientów indywidualnych

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny - oprocentowanie zmienne

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 12,52 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 212 000,00 PLN, okres kredytowania: 156 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 11,50 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,08 %) i marży Banku w wysokości 4,42 p.p. Równa rata miesięczna: 2 609,92 PLN, łączna liczba rat: 156. Całkowity koszt kredytu 198 750,60 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 195 146,60 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,70 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca  3 604,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku, kosztu ustanowienia hipoteki oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 410 750,60 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu hipotecznego na 19.10.2022 r.

 

Dokumenty wymagane do uzyskania kredytu:

 • wniosek kredytowy;

 • dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody: zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, decyzja o przyznaniu renty/emerytury lub legitymacja emeryta/rencisty oraz wydruk z rachunku bankowego o wysokości otrzymywanej renty/emerytury, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej i uzyskiwane dochody (PIT-y rozliczeniowe za dwa ostatnie lata podatkowe), dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności rolniczej i uzyskiwane dochody (nakaz płatniczy, polisę ubezpieczeniową nieruchomości, trzy ostatnie odcinki opłaconych składek KRUS);

 • pozostałe dokumenty uzgodnione z Bankiem niezbędne do uzyskania kredytu.

 

Przyznanie kredytu hipotecznego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej przeprowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Podegrodziu.