Rachunki

 

Proponujemy rachunki bieżące dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej o ile posiadają zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w PLN oraz EUR, USD, GBP.

Otwieramy rachunki bankowe w celu gromadzenia środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń pieniężnych.

To dobre rozwiązanie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które szybko i profesjonalnie chcą załatwić bieżące sprawy.


Zalety rachunku:

 • dostęp poprzez bankowość elektroniczną e-BankNet lub e-Firma oraz aplikację mobilną BSP MobileNet oraz BS Pay,

 • możliwość wydania do rachunku karty VISA w PLN lub EUR, portfeli elektronicznych, BLIK,

 • bezpłatne korzystanie z sieci bankomatów krajowych,

 • możliwość korzystania z kredytu w rachunku bieżącym,

 • dostęp do informacji o rachunku poprzez usługę sms lub telefonicznie na hasło,

 • bezgotówkowa wymiana walut,

 • możliwość korzystania z polecenia zapłaty i stałych zleceń,

 • całodobowej wrzutni do wpłat

 

 

Dokumenty wymagane przy otwarciu rachunku bieżącego:

 • Dowód osobisty;

 • Pieczątkę firmową;

 • dokumenty formalno-prawne firmy;

 • Inne dokumenty wymagane przez bank, jeżeli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów

Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w banku „Taryfą opłat i prowizji bankowych klientów instytucjonalnych”.