Kredyt mieszkaniowy

"Mój Dom" - Oferta przeznaczona dla osób fizycznych, które planują remont lub kontynuują budowę domu, zakup mieszkania lub zakup działki budowlanej.

 

Warunki kredytowania:

• oprocentowanie WIBOR 3M + marża Banku,
• kredyt udzielany na okres od 5 do 25 lat,
• minimalna kwota kredytu: 10.000,00 zł – do wysokości zdolności kredytowej,
• wymagany udział środków własnych: min. 20%,
• konieczne rozliczenie wykorzystania kredytu rachunkami min. 50%,
• możliwość udzielenia kredytu w transzach,
• możliwość przyznania karencji w spłacie kapitału kredytu max. do 24 miesięcy od podpisania umowy kredytowej,
• możliwość spłaty kredytu w równych ratach kapitałowo-odsetkowych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych.

 

Wymagane dokumenty:

• dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody (zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach, PIT rozliczeniowy za poprzedni rok, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej i uzyskiwane dochody),
• pozwolenie na budowę,
• projekt budowy,
• dziennik budowy,
• aktualny (wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy) wypis i wyrys z rejestru gruntów,
• mapka sytuacyjna do celów projektowych,
• aktualny odpis z Księgi Wieczystej (odpis z ostatnich 3 miesięcy),
• nakaz płatniczy,
• kosztorys prac wykonanych prac oraz prac do wykonania zatwierdzony przez kierownika budowy posiadającego wymagane uprawnienia,
• dokumenty potwierdzające posiadanie udziału własnego w realizowanej inwestycji,
• w przypadku poręczenia osób fizycznych – kwestionariusze poręczycieli wypełnione także przez ich małżonków, dokumenty potwierdzające wysokość osiąganego dochodu poręczycieli.

 

Pliki do pobrania:

  • wniosek kredytowy - pobierz
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach - pobierz