Kredyt mieszkaniowy

KREDYT MIESZKANIOWY - MÓJ DOM

Kredyt mieszkaniowy przeznaczony między innymi na remont lub budowę domu, zakup mieszkania, domu lub działki budowlanej

 • oprocentowanie zmienne lub okresowo – stałe: WIBOR 3M + indywidualnie ustalona marża Banku;

 • okres kredytowania od 5 do 25 lat;

 • minimalna kwota kredytu 10.000,00 zł – do wysokości zdolności kredytowej;

 • wymagany udział środków własnych - min. 20%;

 • rozliczenie wykorzystania kredytu rachunkami - min. 50%;

 • możliwość udzielenia kredytu w transzach;

 • możliwość przyznania karencji w spłacie kapitału kredytu - max. do 24 miesięcy;

 • możliwość spłaty kredytu w równych ratach kapitałowo-odsetkowych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych;

 • możliwość zmiany oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe w trakcie spłaty kredytu;

 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów;

 • prowizje i opłaty związane z kredytem pobierane zgodnie z  Taryfą opłat i prowizji dla klientów indywidualnych

Kredyt mieszkaniowy - oprocentowanie zmienne

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 10,07% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 202 000,00 PLN, okres kredytowania: 216 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 9,36  % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,08 %) i marży Banku w wysokości 2,28  p.p.  Równa rata miesięczna: 1 928,79 PLN, łączna liczba rat: 216. Całkowity koszt kredytu: 218 130,88  PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 214 616,08  PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,74 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 3 514,80 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku, kosztu ustanowienia hipoteki oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 420 130,88 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego „Mój Dom” na 19.10.2022 r.

 

Dokumenty wymagane do uzyskania kredytu:

 • wniosek kredytowy;

 • dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody: zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, decyzja o przyznaniu renty/emerytury lub legitymacja emeryta/rencisty oraz wydruk z rachunku bankowego o wysokości otrzymywanej renty/emerytury, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej i uzyskiwane dochody (PIT-y rozliczeniowe za dwa ostatnie lata podatkowe), dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności rolniczej i uzyskiwane dochody (nakaz płatniczy, polisę ubezpieczeniową nieruchomości, trzy ostatnie odcinki opłaconych składek KRUS);

 • dokumenty wymagane przez Ban w zależności od celu kredytowania.

Przyznanie kredytu mieszkaniowego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej przeprowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Podegrodziu.