Kredyt rewolwingowy

 

Przeznaczenie: finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza i rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeń międzyokresowych, należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizację płatności zobowiązań podatkowych, podatku VAT wynikającego z realizowanej inwestycji Klienta, spłaty zadłużenia z tytułu innego kredytu obrotowego.

Zalety kredytu:

  • kwota kredytu – ustalana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i zdolności kredytowej Klienta,

  • udzielany jest jako uzupełnienie kredytu w rachunku bieżącym, kredytu nieodnawialnego w rachunku kredytowym lub jako kredyt samodzielny,

  • wykorzystanie kredytu poprzez realizację dyspozycji kredytobiorcy, w formie bezgotówkowej w ciężar rachunku kredytowego,

  • odnawialny charakter - spłata kredytu powoduje odnowienia kwoty przyznanego kredytu,

  • zabezpieczenie: wszystkie formy zabezpieczenia akceptowane przez Bank.

Aktualne oprocentowanie znajduje się w Tabeli oprocentowania produktów bankowych.

Pliki do pobrania: