Lokata w EUR, USD, GBP

 
Bank Spółdzielczy w Podegrodziu oferuje lokaty oszczędnościowe w walutach EUR, USD, GBP:
 • minimalny wkład na lokatę to:
  • 100,00 EUR,
  • 100,00 GBP,
  • 100,00 USD,
 • czas trwania lokaty - 1, 3, 6 lub 12 m-cy,
 • odsetki od lokat kapitalizowane są na koniec okresu umownego,
 • brak opłat i prowizji za czynności związane z obsługą rachunków lokat walutowych,
 • depozyty imienne objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • aktualne oprocentowanie lokat walutowych  w „Tabeli oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu”.