Lokata Dopłata

 
Bank Spółdzielczy w Podegrodziu otwiera i prowadzi odnawialne lokaty terminowe 6,18,36 miesięczne DOPŁATA:
  • minimalna wpłata to 50,00 zł lub jej wielokrotność, Bank przyjmuje wpłaty w każdym, momencie trwania okresu lokaty,
  • lokata Dopłata oprocentowana jest wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym,
  • wcześniejsze wycofanie środków z lokaty powoduje nie naliczanie się odsetek,
  • jeżeli po upływie okresu umownego lokata nie zostanie zlikwidowana, automatycznie odnawia się na następny okres,
  • bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych,
  • pewność zysku.