Lokata Standard

 

Rachunek lokaty Standard umożliwia gromadzenie środków pieniężnych w wygodnych okresach lokowania: 1, 3, 6, 9, 12, 24, 36 miesięcy. Oprocentowanie zmiennie liczone jest w stosunku rocznym. Odsetki od lokat kapitalizowane są na koniec okresu umownego. Wcześniejsze wycofanie środków z lokaty powoduje nie naliczanie się odsetek. Jeżeli po upływie okresu umownego lokata nie zostanie zlikwidowana, automatycznie odnawia się na następny okres. Brak jest opłat za założenie i utrzymanie lokaty. Bezpieczeństwo wkładów gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).