Lokata Standard

Rachunek lokaty Standard umożliwia gromadzenia środków pieniężnych:
  • wygodne okresy lokowania (okres zadeklarowania 1,3,6,9,12,24,36 miesięcy),
  • brak minimalnej kwoty lokowania,
  • atrakcyjne oprocentowanie liczone w stosunku rocznym - zmienne,
  • kapitalizacja następuje po okresie deklarowanym przez klienta. Odsetki od lokat kapitalizowane są na koniec okresu umownego,
  • wcześniejsze wycofanie środków z lokaty powoduje nie naliczanie się odsetek,
  • jeżeli po upływie okresu umownego lokata nie zostanie zlikwidowana, automatycznie odnawia się na następny okres,
  • po zakończeniu okresu, za który odsetki zostały naliczone, a przed zakończeniem kolejnego okresu, można podjąć dopisane odsetki w dowolnym momencie, bez konieczności zerwania lokaty,
  • brak opłat za założenie i utrzymanie lokaty,
  • bezpieczeństwo wkładów gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).
Aktualne oprocentowanie lokat terminowych znajdują się w "Tabeli oprocentowanie produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu".
Od 01.07.2016r. wszystkie lokaty terminowe otwarte na czas nieokreślony mogą być odnawiane maksymalnie na okres do 114 miesięcy. Jeżeli wskutek odnowienia, umowa wiązałaby dłużej niż 10 lat od jej zawarcia, warunkiem odnowienia jest wydanie przez Posiadacza takiej dyspozycji. Brak dyspozycji skutkuje wygaśnięciem umowy.