Opinia biegłego rewidenta za 2018 rok

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta