Twoje Gospodarstwo

 Twoje gospodarstwo

 W Polsce doszło w 2015 roku do 21 154 wypadków z udziałem Rolników (źródło: www.krus.gov.pl). Zadbaj o to, aby efekty Twojej pracy były odpowiednio chronione. Dzięki ubezpieczeniu uzyskasz środki finansowe, które zrekompensują Tobie poniesione straty w gospodarstwie i pozwolą na odbudowę zniszczonego mienia.

1. Dom

 • Concordia Agro
Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?
Ubezpieczenie skierowane jest do Rolników indywidualnych.
Korzyści dla Ciebie
- Zyskujesz gwarancję solidnej likwidacji szkód – Concordia to ekspert w ubezpieczeniach dla rolnictwa.
- Prosto i szybko możesz objąć ochroną dodatkowe mienie w swoim gospodarstwie (zwierzęta, ziemiopłody, maszyny, urządzenia) – wystarczy wybrać pakiet Moje Gospodarstwo. Nie musisz dołączać wykazu mienia.
- Możesz wybrać pakiet Agro Dom i cieszyć się pełną ochroną swojego domu.
- Otrzymujesz wysokie zniżki (do 50% w OC Rolnika i do 15% w ubezpieczeniu budynków), jeśli posiadasz inne polisy w Concordii (np. ubezpieczenie upraw) lub decydujesz się na wykupienie ubezpieczeń dobrowolnych (np. pakietu Moje Gospodarstwo).
- Chroniąc swoje gospodarstwo w ramach ubezpieczeń obowiązkowych spełniasz swój ustawowy obowiązek.
- Masz dostęp do 20 klauzul dodatkowych, w ramach których możesz chronić np. swoje zwierzęta od porażenia prądem.
- Otrzymujesz zniżkę na ubezpieczenia komunikacyjne w Concordii.
Co zabezpiecza umowa ubezpieczenia?
 Concordia Agro to:
- obowiązkowe ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym
- dobrowolne ubezpieczenie budynków rolniczych - Budynki rolnicze Plus
- dobrowolne ubezpieczenie domu Agro Dom
- obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) Rolników
- dobrowolne ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym - Moje Gospodarstwo
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • Concordia Agro Dom
Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Concordia Agro Dom to ubezpieczenie skierowane do Rolników indywidualnych – zarówno tych, którzy posiadają ubezpieczenie budynków w Concordii, jak i tych, którzy wykupili polisę obowiązkową u innego ubezpieczyciela.

Korzyści dla Ciebie
- Chronisz swój dom przed zdarzeniami, które nie są objęte ubezpieczeniem obowiązkowym (przepięcie, zalanie, uderzenie pojazdu).
- Zabezpieczasz mienie znajdujące się w Twoim domu – nawet od wszystkich rodzajów ryzyka (wariant Prestiż).
- W każdym z wariantów Twój majątek prywatny chroniony jest od kradzieży z włamaniem i rabunku.
- Nie ponosisz konsekwencji finansowych szkód wyrządzonych osobom trzecim, które nie są związane z prowadzoną działalnością rolniczą (np. szkody wyrządzone przez Twoje dzieci sąsiadowi).
- Masz możliwość swobodnego określenia sum ubezpieczenia swojego mienia w ramach wariantu Premium i Prestiż.
- Wariant Standard, Premium i Prestiż to dodatkowe oszczędności dla Ciebie – do 50% zniżki w OC Rolnika i do 15% zniżki w ubezpieczeniu budynków.
 Co zabezpiecza umowa ubezpieczenia?
 Concordia Agro Dom obejmuje
- Wariant BASIC

Wariant Basic obejmuje ubezpieczenie:

 • budynku mieszkalnego od zdarzeń, które nie są objęte ubezpieczeniem obowiązkowym m.in.: przepięcia, uderzenie pojazdu, upadek drzewa lub masztu. Suma ubezpieczenia wynosi 250 000 zł, przy czym nie przekracza równowartości sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu obowiązkowym,
 • stałych elementów budynku oraz ruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (w zakresie aż 20 rodzajów ryzyka) z sumą ubezpieczenia 30 000 zł oraz kradzieży z włamaniem oraz rabunku z sumą ubezpieczenia 10 000 zł,
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym z sumą gwarancyjną 100 000 zł.
- Wariant STANDARD

Wariant Standard obejmuje ubezpieczenie:

 • budynku mieszkalnego od zdarzeń, które nie są objęte ubezpieczeniem obowiązkowym, m.in.: przepięcia, uderzenie pojazdu, upadek drzewa lub masztu. Suma ubezpieczenia wynosi 250 000 zł, przy czym nie przekracza równowartości sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu obowiązkowym,
 • stałych elementów budynku oraz ruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (w zakresie aż 20 rodzajów ryzyka) z sumą ubezpieczenia 60 000 zł oraz kradzieży z włamaniem oraz rabunku z sumą ubezpieczenia 20 000 zł,
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym z sumą gwarancyjną 100 000 zł.
- Wariant PREMIUM

Wariant Premium obejmuje ubezpieczenie:

 • budynku mieszkalnego od zdarzeń, które nie są objęte ubezpieczeniem obowiązkowym, m.in.: przepięcia, uderzenie pojazdu, upadek drzewa lub masztu. Suma ubezpieczenia wskazywana jest przez Ciebie, przy czym nie może przekraczać równowartości sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu obowiązkowym,
 • stałych elementów budynku oraz ruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (w zakresie aż 23 rodzajów ryzyka) z minimalną sumą ubezpieczenia 80 000 zł oraz kradzieży z włamaniem oraz rabunku minimalną z sumą ubezpieczenia 30 000 zł. Sumy ubezpieczenia mogą zostać ustalone przez Ciebie na wyższym poziomie,
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym z sumą gwarancyjną 100 000 zł, 200 000 zł lub 500 000 zł.
- Wariant PRESTIŻ (ALL RISK)

Wariant Prestiż obejmuje ubezpieczenie:

 • budynku mieszkalnego od wszystkich zdarzeń, które nie są objęte ubezpieczeniem obowiązkowym i które nie znajdują się w wyłączeniach w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Jest to więc najszersza możliwa ochrona Twojego majątku – nawet w sytuacji uszkodzenia Twojego domu przez dzikie zwierzęta. Suma ubezpieczenia wskazywana jest przez Ciebie, przy czym nie może przekraczać równowartości sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu obowiązkowym,
 • stałych elementów budynku oraz ruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (w zakresie wszystkich rodzajów ryzyka, poza zdarzeniami wyłączonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) z minimalną sumą ubezpieczenia 80 000 zł oraz kradzieży z włamaniem rabunku minimalną z sumą ubezpieczenia 30 000 zł. Sumy ubezpieczenia mogą zostać ustalone przez Ciebie na wyższym poziomie,
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym z sumą gwarancyjną 100 000 zł, 200 000 zł lub 500 000 zł.
 • Concordia Agro Ekspert
Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie skierowane do Rolników, Agro firm, Klientów dealerów maszyn i Klientów funduszy leasingowych.

Korzyści dla Ciebie
- Zabezpieczenie przed skutkami zniszczenia, uszkodzenia lub utraty maszyny rolniczej – najszerszy zakres ubezpieczenia na rynku.
- Ochrona od wszystkich ryzyk we wszystkich wariantach (oprócz zdarzeń wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia).
- Brak potrąceń amortyzacji części maszyny (w przypadku maszyn nie starszych niż 3, 10 lub 15 lat w zależności od wariantu).
- Pokrycie dodatkowych kosztów transportu i parkowania maszyny po szkodzie w każdym z wariantów.
- Możliwość zawarcia umowy nawet na 3 lata.
- Likwidacja szkód według wariantu serwisowego.
- Odpowiedzialność za szkody w przewożonych płodach w wariancie Prestiż i Premium.
- Możliwość pokrycia kosztów wynajęcia maszyny zastępczej w wariancie Prestiż.
 Co zabezpiecza umowa ubezpieczenia?
 Concordia Agro Ekspert obejmuje następujące ubezpieczenia:
- odpowiedzialność cywilna (OC) pojazdów mechanicznych
- maszyny rolnicze (Agro Casco)
- od ognia i innych zdarzeń losowych
- następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i pasażerów
- odpowiedzialność cywilna (OC) z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich
- Porada Prawna (PP)

2. Samochód

 • Concordia Auto

 Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Jeśli mieszkasz w małej lub średniej miejscowości i masz 32-69 lat to sprawdź naszą ofertę. Będzie ona jeszcze atrakcyjniejsza, jeśli posiadasz inne ubezpieczenia w Concordii (domu, na życie).
Korzyści dla Ciebie
 Atrakcyjny system zniżek:
 - teraz 10% zniżki na nowe AC dla wybranych marek (Fiat, Ford)
- 15% dodatkowej zniżki dla nowych klientów zawierających OC i AC
- 10% dodatkowej zniżki dla nowych klientów zawierających OC
- im szerszy zakres ubezpieczenia, tym uzyskasz korzystniejszą składkę – najlepsza oferta zawsze w pakiecie OC + AC + NW + Assistance - sprawdź, dlaczego warto ubezpieczyć się kompleksowo
- jeśli nie posiadałeś wcześniej ubezpieczenia AC, przy jego zawarciu przeniesiemy zniżki z OC na AC w pełnej wysokości
- jeśli masz u nas ubezpieczony samochód to przyznamy zniżkę przy ubezpieczeniu u nas kolejnego Twojego samochodu
- jeśli jesteś już naszym klientem przyznamy zniżkę Twojemu współmałżonkowi
 Szeroki zakres ubezpieczenia bez dodatkowej składki:
 - bezpośrednia likwidacji szkód (BLS) w ramach ubezpieczenia OC
- ubezpieczenie bagażu, fotelików dziecięcych, szyb pojazdu w ramach ubezpieczenia AC
- długie limity holowania pojazdu, zakwaterowanie, pojazd zastępczy w razie awarii, wypadku, unieruchomienia pojazdu w ramach ubezpieczenia Auto Assistance
 Możliwość wyboru dodatkowych opcji:
 - ochrona zniżki za przebieg ubezpieczenia OC/AC
- ubezpieczenie szyb pojazdu osobowego bez konieczności wykupowania AC
- wydłużenie limitów holowania pojazdu osobowego w razie wypadku na terenie i poza granicami Polski
Concordia Auto obejmuje następujące ubezpieczenia komunikacyjne:
- Odpowiedzialność cywilna (OC) posiadacza pojazdu mechanicznego
- Auto Casco (AC)
- Auto Assistance
- Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i pasażerów
- Ochrona Prawna (OP)