Zastrzeganie dokumentów

 

Utraciłeś dokument? Nie ryzykuj - zastrzeż go w Banku. Chroń swoją tożsamość!

 

 Zarówno Klienci Banku jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia  zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości. W placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

 • dowód osobisty,
 • tymczasowy dowód osobisty,
 • prawo jazdy,
 • książeczka wojskowa,
 • książeczka marynarska,
 • paszport,
 • karta stałego pobytu,
 • dokument zagraniczny,
 • dowód rejestracyjny,
 • karty.

Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów 

ZASTRZEŻENIE CZY CZASOWA BLOKADA ?


W przypadku utraty karty (zagubienie lub kradzież) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

 • osobiście lub telefonicznie w placówce Banku,
 • telefonicznie w Infolinii Banku BPS S.A (tel.:+48 86 215 50 50 lub 22 539 50 50),
 • telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (+48 828 828 828),

Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy użyciu karty od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty. Zgłoszenie, o którym mowa jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty do końca okresu jej ważności. Dlatego jeśli nie jesteś pewien zgubienia lub kradzieży możesz ją czasowo zablokować.

 

Warto wiedzieć: Jak bezpiecznie korzystać z kart płatniczych.