Zastrzeżenie karty

 

ZASTRZEŻENIE CZY CZASOWA BLOKADA ?

W przypadku utraty karty (zagubienie lub kradzież) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

  • osobiście lub telefonicznie w placówce Banku,
  • telefonicznie w Infolinii Banku BPS S.A (tel.:+48 86 215 50 50),
  • telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (+48 828 828 828),
  • poprzez portal Kartosfera

 

Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy użyciu karty od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.

Zgłoszenie, o którym mowa jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty do końca okresu jej ważności.  Dlatego jeśli nie jesteś pewien zgubienia lub kradzieży możesz ją czasowo

zablokować.

Warto wiedzieć: Jak bezpiecznie korzystać z kart płatniczych