Rada Nadzorcza

 

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
- Bernadeta Konstanty

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
- Grzegorz Słowik

SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ
- Wiesława Pietrzak

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ
- Czesław Mordarski
- Teodor Gargas
- Janina Morzywołek
- Maria Matiaszek