W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację podstawowych jej funkcji. Polityka prywatności

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym.
Wykorzystywane w celu dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które wcześniej odwiedziły serwis internetowy.

Gwarancje

Gwarancje są zobowiązaniem Banku do wypłacenia beneficjentowi kwoty gwarancji na jego pisemne wezwanie określonej kwoty w sytuacji, gdy zleceniodawca gwarancji nie wypełni świadczenia, do wykonania którego był zobowiązany.

Gwarancje udzielane przez nasz Bank mogą być udzielane jako:

  • Gwarancja przetargowa (wadialna)
  • Gwarancja dobrego wykonania umowy
  • Gwarancja zapłaty np. za zakupione towary i usługi

Kto może skorzystać z gwarancji bankowej: Przedsiębiorstwa posiadające rachunek bieżący w banku.

Aktualne oprocentowanie znajduje się w Tabeli oprocentowania produktów bankowych.

Zabezpieczenie:

  • Uznanie długu,
  • Weksle własne in blanco,
  • Nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w banku
  • Inne rodzaje zabezpieczenia akceptowane przez bank.