W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację podstawowych jej funkcji. Polityka prywatności

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym.
Wykorzystywane w celu dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które wcześniej odwiedziły serwis internetowy.

Historia

W 2021 roku minęło 120 lat od powstania Spółki Oszczędności i Pożyczek w Podegrodziu, prekursora dzisiejszego Banku Spółdzielczego. Bank zawdzięcza swoje powstanie wydatnej pomocy samego dra Franciszka Stefczyka - założyciela pierwszej w zaborze austriackim Kasy Spółdzielczej w Czernichowie, który osobiście przybył do Podegrodzia, udzielił wszelkich wyjaśnień i zaproponował na stanowisko kasjera zastępcę wójta Józefa Konstantego.

Budynek Kasy do roku 1954
                          Budynek Kasy do roku 1954

Pierwsze Walne Zebranie odbyło się 21.10.1901 roku, uchwalono wówczas statut i wybrano władze spółki. Już w pierwszych latach działalności Spółka osiągała zyski, które częściowo przeznaczono na remont miejscowego kościoła i kaplicy.
Do 1918 roku Spółka nie była duża, udzielała średnio kilkadziesiąt kredytów i tyleż samo wkładów gromadzono w stosunku rocznym. Szczęśliwie dla niej udało się przetrwać okres wojenny.
W 1924 roku przyjęto nowy statut i dla uczczenia pamięci prekursora Franciszka Stefczyka obrano nazwę - Kasa Stefczyka w Podegrodziu. Zyski z rosnącej ilości gromadzonych wkładów i udzielanych pożyczek pozwoliły na finansowanie budowy szkoły podstawowej i mleczarni w Podegrodziu oraz na straż pożarną. Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy w latach 1930 - 1935 udało się przetrwać Kasie Stefczyka w Podegrodziu dzięki temu, że posługiwała się w 80% funduszami miejscowego pochodzenia.

Władze ludowe anulowały, szczęśliwie dla dłużników, wszystkie zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w okresie okupacji. Na zasadach sprzed II wojny światowej udało się funkcjonować Kasie Stefczyka do 1948 roku, do czasu dekretu o reformie bankowej, który znacznie ograniczył kompetencje samorządu nowo powstałych Gminnych Kas Spółdzielczych.
Kasa rozrosła się do małego banku, dziennie obsługiwano 100 - 300 osób, było to powodem podjęcia decyczji o zmianie siedziby, którą ostatecznie okazał się nowo wybudowany dom Józefa Konstantego.
Uwolnienie spod kurateli NBP nastąpiło w 1957 roku, kiedy to powstał Centralny Związek zrzeszający Spółdzielnie Oszczędnościowo - Pożyczkowe, którą to nazwę Kasa Spółdzielcza w Podegrodziu przyjęła w 1961 roku.

Siedziba banku w latach 1954 - 1968
                         Siedziba banku w latach 1954 - 1968

Ożywienie działalności SOP w Podegrodziu wymusiło decyzję o podjęciu budowy nowej siedziby. Oddanie do użytku dwukondygnacyjnego obiektu nastąpiło w 1968 roku, przyjęto również nową nazwę - Bank Spółdzielczy w Podegrodziu.
W 1970 roku liczba spółdzielców udziałowców Banku przekroczyła 1500. Rok 1972 Bank rozpoczął pod nowym kierownictwem, na emeryturę odszedł długoletni kierownik Kasy Józef Konstanty, piastujący tę funkcję od 1937 roku, pozostał jednak w Zarządzie do 1977 roku. Nowym kierownikiem, a później dyrektorem, był do roku 1977 Jan Ciągło. Potem dyrektorem została córka Józefa - Bernadeta Konstanty, pełniąca stanowisko aż do 2012 roku.

Siedziba banku w latach 1968-1983
                         Siedziba banku w latach 1968-1983

Zwiększone zadania nakładane na banki spółdzielcze wpłynęły na decyzję Zarządu BS w Podegrodziu w sprawie rozbudowy budynku banku. W 1991 roku rozpoczęto budowę II piętra, oddanego do użytku w 1993 roku.

W 2001 roku Bank obchodził uroczyście 100 lecie swej działalności. Dla uczczenia tego jubileuszu uruchomiono dwa punkty kasowe - w Olszanie i Brzeznej. Obecnie w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu zrzeszonych jest blisko 1000 członków. Załoga składa się z zaangażowanych w swoją pracę i rozwój Banku pracowników, znających środowisko, w którym pracują. Placówki zyskały również nowoczesny wygląd, spełniający oczekiwania klientów.

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu