W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację podstawowych jej funkcji. Polityka prywatności

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym.
Wykorzystywane w celu dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które wcześniej odwiedziły serwis internetowy.

Kredyt hipoteczny

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

 • kredyt może być przeznaczony na dowolny cel - nie wymaga udokumentowania wykorzystanych środków,
 • oprocentowanie zmienne lub okresowo – stałe: WIBOR 3M + indywidualnie ustalona marża Banku,
 • kredyt udzielany na okres do 15 lat,
 • minimalna kwota kredytu - 10.000,00 zł, maksymalna kwota kredytu - do 60% wartości nieruchomości,
 • główne zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, pozostałe zabezpieczenia ustalane są indywidualnie z kredytobiorcą,
 • możliwość przyznania karencji w spłacie kapitału kredytu max. do 6 miesięcy,
 • możliwość spłaty kredytu w równych ratach kapitałowo-odsetkowych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych,
 • możliwość zmiany oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe w trakcie okresu kredytowania,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
 • prowizje i opłaty związane z kredytem pobierane zgodnie zTaryfą opłat i prowizji dla klientów indywidualnych

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny – oprocentowanie zmienne

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 11,87 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 212 000,00 PLN, okres kredytowania: 156 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 10,92 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,50 %) i marży Banku w wysokości 4,42 p.p. Równa rata miesięczna: 2 533,91 PLN, łączna liczba rat: 156. Całkowity koszt kredytu 186 893,16 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 183 289,16 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,70 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 3 604,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku, kosztu ustanowienia hipoteki oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 398 893,16 PLN. 

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu . 

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu hipotecznego na 21.11.2023 r.

 


Uniwersalny Kredyt Hipoteczny – oprocentowanie okresowo – stałe

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,70% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 212 000,00 PLN, okres kredytowania: 156 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 8,35% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 7,76% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,76%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości 2,00%, równa rata miesięczna: 2 228,68 PLN, łączna liczba rat: 156. Całkowity koszt kredytu 133 550,08 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 131 211,08 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 2 120,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 345 550,08 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 07.02.2024 r . na reprezentatywnym przykładzie.

 

Dokumenty wymagane do uzyskania kredytu:

 • wniosek kredytowy,
 • dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody: zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, decyzja o przyznaniu renty/emerytury lub legitymacja emeryta/rencisty oraz wydruk z rachunku bankowego o wysokości otrzymywanej renty/emerytury, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej i uzyskiwane dochody (PIT-y rozliczeniowe za dwa ostatnie lata podatkowe), dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności rolniczej i uzyskiwane dochody (nakaz płatniczy, polisę ubezpieczeniową nieruchomości, trzy ostatnie odcinki opłaconych składek KRUS),
 • pozostałe dokumenty uzgodnione z Bankiem niezbędne do uzyskania kredytu

Przyznanie kredytu hipotecznego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Tutaj możesz pobrać zaświadczenie o zarobkach