W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację podstawowych jej funkcji. Polityka prywatności

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym.
Wykorzystywane w celu dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które wcześniej odwiedziły serwis internetowy.

Kredyt rewolwingowy

Przeznaczenie: finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza i rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeń międzyokresowych, należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizację płatności zobowiązań podatkowych, podatku VAT wynikającego z realizowanej inwestycji Klienta, spłaty zadłużenia z tytułu innego kredytu obrotowego.

Zalety kredytu:

  • kwota kredytu – ustalana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i zdolności kredytowej Klienta,
  • udzielany jest jako uzupełnienie kredytu w rachunku bieżącym, kredytu nieodnawialnego w rachunku kredytowym lub jako kredyt samodzielny,
  • wykorzystanie kredytu poprzez realizację dyspozycji kredytobiorcy, w formie bezgotówkowej w ciężar rachunku kredytowego,
  • odnawialny charakter - spłata kredytu powoduje odnowienia kwoty przyznanego kredytu,
  • zabezpieczenie: wszystkie formy zabezpieczenia akceptowane przez Bank.

Aktualne oprocentowanie znajduje się w Tabeli oprocentowania produktów bankowych.

Pliki do pobrania: