W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację podstawowych jej funkcji. Polityka prywatności

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym.
Wykorzystywane w celu dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które wcześniej odwiedziły serwis internetowy.

Kredyt w ROR

Kredyt w ROR

  • kredyt odnawialny przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych, skierowany do posiadaczy rachunku ROR, mających regularne wpływy z tytułu wynagrodzenia, renty, emerytury, itp.,
  • kredyt udzielany na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejny okres,
  • warunkiem ubiegania się o kredyt odnawialny jest m.in. posiadanie ROR przez okres min. 3 miesięcy, licząc od daty pierwszego wpływu,
  • wysokość kredytu od 600,00 zł do 40.000,00 zł,
  • wysokość kredytu ustalana indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy, uzależniona od wysokości wpływów na ROR, jak również od okresu posiadania rachunku,
  • odsetki naliczane są od kwoty wykorzystanego kredytu, nie od przyznanego limitu,
  • każdy wpływ na konto obniża bieżące zadłużenie,
  • prowizje i opłaty związane z kredytem pobierane zgodnie zTaryfą opłat i prowizji dla klientów indywidualnych

RRSO wynosi 12,89 % dla symulacji: kwota kredytu 5 000,00 zł, okres kredytowania 12 m-cy, oprocentowanie kredytu 9,50 % w skali roku, koszt odsetek 475,00 zł, prowizja 150,00 zł. Całkowity koszt kredytu: 625,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 5 625,00 zł

Dokumenty wymagane do uzyskania kredytu:

  • wniosek kredytowy,
  • dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody: zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, decyzja o przyznaniu renty/emerytury lub legitymacja emeryta/rencisty oraz wydruk z rachunku bankowego o wysokości otrzymywanej renty/emerytury, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej i uzyskiwane dochody (PIT-y rozliczeniowe za dwa ostatnie lata podatkowe), dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności rolniczej i uzyskiwane dochody (nakaz płatniczy, polisę ubezpieczeniową nieruchomości, trzy ostatnie odcinki opłaconych składek KRUS)

Przyznanie kredytu w ROR uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Tutaj możesz pobrać zaświadczenie o zarobkach