W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację podstawowych jej funkcji. Polityka prywatności

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym.
Wykorzystywane w celu dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które wcześniej odwiedziły serwis internetowy.

Lokata Dopłata

Lokata Dopłata umożliwia gromadzenie środków pieniężnych w wygodnych okresach lokowania: 6, 18, 36 miesięcy. Minimalna wpłata to 50,00 lub jej wielokrotność. To, co ją wyróżnia, to fakt, że możesz dokonywać wpłaty w każdym momencie trwania lokaty. Oprocentowanie zmiennie liczone jest w stosunku rocznym. Odsetki od lokat kapitalizowane są na koniec okresu umownego. Wcześniejsze wycofanie środków z lokaty powoduje nie naliczanie się odsetek. Jeżeli po upływie okresu umownego lokata nie zostanie zlikwidowana, automatycznie odnawia się na następny okres. Bezpieczeństwo wkładów gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).