Podstawowy Rachunek Płatniczy

 

Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP) przeznaczony jest dla klientów którzy nie posiadają rachunku płatniczego w żadnym banku lub SKOK na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. PRP prowadzony w Banku jest jako konto indywidualne. Z Podstawowym Rachunkiem Płatniczym nie może być powiązany kredyt w ROR.

Podstawowy Rachunek Płatniczy prowadzony jest w PLN i umożliwia:

  • dokonywanie bezpłatnych wpłat na rachunek,

  • dokonywanie bezpłatnych wypłat gotówki z rachunku w bankomatach przy użyciu karty debetowej, BLIK lub w placówkach Banku,

  • wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym zleceń stałych, również za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej,

  • korzystanie z bankowości elektronicznej oraz karty debetowej VISA

 

Podstawowy Rachunek Płatniczy to:

  • 0 zł za prowadzenie rachunku,

  • 0 zł za wpłaty i wypłaty z rachunku,

  • 0 zł za wypłaty z bankomatów,

  • 5 bezpłatnych przelewów krajowych w miesiącu. Po przekroczeniu liczby bezpłatnych transakcji Opłaty i Prowizje pobierane są zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych".