Rachunek walutowy

Bank prowadzi rachunki walutowe w walutach: USD, EUR, GBP.  Zalety rachunku walutowego:

  • brak różnic kursowych dzięki karcie walutowej do rachunku,
  • możliwość wymiany walut,
  • dostęp do zgromadzonych środków za pośrednictwem bankowości internetowej,
  • możliwość otrzymywania powiadomień o zmianach na rachunku dzięki usłudze sms,
  • możliwość otrzymywania wpływów w walucie obcej,
  • bezpieczeństwo oszczędności gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  • nowoczesny i wygodny rachunek przeznaczony do gromadzenia i lokowania środków oraz przeprowadzania rozliczeń w walutach.

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu to wygoda w zarządzaniu środkami i maksymalna oszczędność czasu!