Ty i Twoja Rodzina

 
Każdy dzień niesie ze sobą zagrożenia dla Ciebie i Twoich bliskich – podróże czy nawet spacer mogą pociągać za sobą nieprzewidziane konsekwencje. Ubezpiecz życie i zdrowie swoje oraz swoich najbliższych - chroń tych, którzy są dla Ciebie najważniejsi.
 
1. Życie i zdrowie
  • Życie Kapitał
Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?
Ubezpieczenie kierowane jest do osób, które chcą jednocześnie realizować dwa cele: bezpiecznie i systematycznie oszczędzać oraz chronić swoje życie.
Korzyści dla Ciebie
- gwarancja wypłaty świadczenia pod warunkiem dożycia okresu zakończenia ubezpieczenia
- bezpieczeństwo inwestycji – to Concordia ponosi ryzyko inwestycyjne
- udział w zysku – Concordia podzieli się z Tobą dodatkowym zyskiem (jeśli zostanie osiągnięty)
- świadczenie ubezpieczeniowe zwolnione z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od zysków kapitałowych
- gdy okażesz się niezdolny do pracy, możemy przejąć opłacanie składki
- przejrzystość oferty – wiesz, jaką kwotę na pewno otrzymasz na zakończenie okresu ochrony
Życie Kapitał obejmuje następujące zdarzenia:
- śmierć Ubezpieczonego
- dożycie Ubezpieczonego
- przejęcie opłacania składki w następstwie niezdolności do pracy
  • Życie Casco
Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?
Ubezpieczenie skierowane jest do każdego między 16 a 70 rokiem życia. Szczególnie może przydać się osobom, które:
- wykonują wolne zawody,
- prowadzą firmę,
- nie mają dostępu do ubezpieczeń grupowych w zakładach pracy,
- biorą kredyt.
Korzyści dla Ciebie
 - Jeśli jesteś optymistą, zapłacisz 5% mniej.
- Nasza ochrona może rozpocząć się już od następnego dnia.
- Wysokość składki nie zmieni się podczas trwania umowy.
- Możesz ubezpieczyć swoje życie nawet na 1 mln zł.
- Wypłacimy świadczenie, jeśli zachorujesz na jedną z 26 chorób.
- Możesz zawrzeć umowę nawet na 30 lat – przydatne w przypadku zabezpieczenia spłaty kredytu.
- W przypadku zachorowania na chorobę śmiertelną możemy Ci wypłacić 50% świadczenia za śmierć.
- Swobodnie wybierasz dogodną dla siebie formę płatności: miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną. W przypadku rocznej możesz sporo oszczędzić.
- Chronimy Cię na terenie całego świata.
- Atrakcyjna składka.
- Gdy okażesz się niezdolny do pracy, możemy przejąć opłacanie składki.
- W ramach Pakietu Bliscy możemy objąć również ochroną Twoich najbliższych.
- Nasza klauzula Kalectwa obejmuje również złamania.
Życie Casco obejmuje następujące zdarzenia:
- Śmierć bez względu na przyczynę
- Śmierć w następstwie wypadku
- Kalectwo w następstwie wypadku
- Przejęcie opłacania składek
- Nowotwory i inne poważne zachorowania
- Niezdolność do pracy – choroba/wypadek
- Pakiet Bliscy
  • Życie Plus
Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?
Ubezpieczenie skierowane jest do każdego między 16 a 60 rokiem życia.
Korzyści dla Ciebie
- Świadczenia do 50 procent wyższe dla osób, które stosują profilaktykę zdrowotną - regularne badania
i profilaktykę bezpieczeństwa - zapinanie pasów w samochodzie.
- Dobór ryzyk spośród wielu możliwych wariantów ubezpieczenia, według Twoich potrzeb ubezpieczeniowych.
- Zakres oferty jak w ubezpieczeniu grupowym, dostępnym do tej pory tylko w zakładach pracy.
- Oferta dostępna dla każdego, również dla osób posiadających wolny zawód czy bezrobotnych.
- Pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia w przypadku niezdolności do pracy oraz przerwanie nauki dziecka na studiach wyższych w następstwie NW i choroby.
Życie Plus obejmuje następujące zdarzenia:
- narodziny dziecka
- poważne zachorowanie
- nieszczęśliwe wypadki
- pobyt w szpitalu
- śmierć rodziców, teściów
- śmierć Ubezpieczonego
- dodatkowo w ramach ubezpieczenia Concordia oferuje usługę „Lekarz na telefon”
  • Życie Plus Klienta Banku
  • Życie Plus 100.000
Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?
Ubezpieczenie skierowane jest do osób w wieku 16-60 lat. Szczególnie powinny o nim pomyśleć osoby często podróżujące (np. kierowcy zawodowi) oraz osoby wykonujące ciężką pracę fizyczną (np. rolnicy), będące jedynymi żywicielami rodziny. Przystępna składka sprawia, że grono odbiorców ubezpieczenia może być zdecydowanie szersze. Wśród zainteresowanych zawarciem umowy ubezpieczenia mogą się znaleźć zarówno osoby zatrudnione na podstawie różnych stosunków prawnych, jak również kadra menedżerska oraz prowadzący działalność gospodarczą.
Korzyści dla Ciebie
- Wysoka suma ubezpieczenia (100 000 zł) przy przystępnej składce (100 zł rocznie).
- Składka jest niezależna od wieku Ubezpieczonego – każdy płaci tyle samo.
- Ubezpieczenie umożliwia otrzymanie dodatkowego świadczenia, np. w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku podróżowania komunikacją publiczną na terenie Polski.
- Nie jesteś pytany o stan swojego zdrowia przy zawarciu Umowy ubezpieczenia.
- Życie Plus 100 000, w porównaniu do podobnych ubezpieczeń konkurencji, oferuje dużo szerszy zakres (większość produktów ubezpieczeniowych obejmuje tylko ryzyko Śmierci Ubezpieczonego oraz Śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym). - W Życiu Plus 100 000 nie ma okresów karencji, tzn. ubezpieczenie działa od następnego dnia po zawarciu Umowy.
- Ochrona 24 h na dobę na terytorium całego świata.
Życie Plus 100 000 obejmuje następujące zdarzenia:
- Śmierć Ubezpieczonego
- Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym
- Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie zakładu pracy
  • Zodiak
Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?
Ubezpieczenie skierowane jest do każdego między 16 a 60 rokiem życia (osób fizycznych, niepracujących, pracowników małej firmy, studentów, pracowników czasowych czy osób wykonujących wolny zawód).
Korzyści dla Ciebie
- Świadczenia do 50 procent wyższe dla osób, które stosują profilaktykę zdrowotną - regularne badania i bezpieczeństwa - zapinanie pasów w samochodzie.
- Dostosowanie ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb – wybór odpowiedniej ochrony spośród 8 przygotowanych pakietów zawierających te same ryzyka, ale różne sumy ubezpieczenia. - Ubezpieczenie obejmuje wiele zdarzeń związanych z bliskimi – ubezpieczenie rodzinne.
Zodiak obejmuje następujące zdarzenia:
- narodziny dziecka
- poważne zachorowanie
- nieszczęśliwe wypadki
- pobyt w szpitalu
- śmierć rodziców, teściów
- śmierć Ubezpieczonego
  • NNW Indywidualne
Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?
Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby do 80 roku życia. To idealna oferta dla wszystkich narażonych na wypadki:
- dzieci i studentów
- pracowników fizycznych, w tym rolników i kierowców zawodowych
- śmiałych podróżników
- seniorów
- osób, które z racji na stan zdrowia nie mogą wykupić polisy na życie
Korzyści dla Ciebie
- 15% zniżki, jeśli masz w Concordii dodatkowe ubezpieczenia
- w ramach każdej oferty pakiet elastyczny, w którym sam wybierasz to, czego potrzebujesz
- wypłata za pobyt w szpitalu również na terenie Unii Europejskiej
- możliwość zawarcia ubezpieczenia na kilka dni – gdy np. wybierasz się na wakacje
- dla każdego coś indywidualnego – świadczenia Assistance dla Seniora, czasowa niezdolność do pracy dla pracujących, Pakiet Żak dla dzieci/studentów
- ochrona w trakcie amatorskiego uprawiania sportów zawsze w zakresie ubezpieczenia
- atrakcyjna składka
2. Podróż
  • Concordia Turysta
Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?
Do wszystkich wyjeżdżających zarówno w celach turystycznych, jak i do pracy.
Korzyści dla Ciebie
- Zwrot kosztów leczenia poza granicami Polski nawet do 500 000 zł.
- Możliwość ubezpieczenia bagażu podróżnego. w tym sprzętu sportowego.
- Atrakcyjna składka – polisa już od 10 zł.
- Dodatkowe przedłużenie ochrony do 48 godz. w przypadku awarii lub opóźnienia środka transportu (np. samolotu).
- Pomoc finansowa, jeśli utracisz gotówkę w wyniku rabunku.
- Zwrot kosztów niewykorzystanych karnetów – jeśli np. w wyniku wypadku lub choroby nie będziesz mógł skorzystać z wyciągu narciarskiego.
- Sam decydujesz o zakresie ubezpieczenia. Płacisz tylko za to, co jest Ci potrzebne.
- Oszczędzasz czas, zyskujesz spokój – zawarcie polisy to dosłownie parę minut.
- W każdym wariancie ochrona od nieoczekiwanej wojny lub aktów terroryzmu bez dodatkowej opłaty.
- Leczenie stomatologiczne w ramach każdego wariantu.

- Ubezpieczenie bagażu podróżnego, NNW, OC w życiu prywatnym – jeśli oczekujesz kompleksowej ochrony

Co zabezpiecza umowa ubezpieczenia?

- Koszty leczenia i pomocy w podróży

- Ubezpieczenie bagażu podróżnego

- Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (OC)

- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

3. Ochrona Prawna
  • Ochrona Prawna
Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?
Oferujemy ochronę prawną dla:
- Ciebie i Twojej rodziny,
- posiadacza samochodu i kierowcy,
- działalności gospodarczej (przedsiębiorstwa),
- gospodarstwa rolnego.
Korzyści dla Ciebie
 - Szybki i łatwy dostęp do wyspecjalizowanych usług prawnych, natychmiastowa pomoc Prawnika. - Telefoniczna porada prawna, która może być potwierdzona pisemną opinią prawną.
- Wysokie sumy ubezpieczenia dające ochronę nawet w przypadku najbardziej skomplikowanych spraw.
- Brak limitów ilości prowadzonych spraw w ramach jednej polisy.
- Możliwość skorzystania z rekomendowanej listy Adwokatów i Radców Prawnych w ramach określonych specjalizacji.
- Brak karencji w zakresie prawa karnego i dochodzenia odszkodowań.
- Dochodzenie odszkodowań z pomocą Adwokata lub Radcy Prawnego bez konieczności płacenia wysokich prowizji.
- Ochrona umów zawieranych w życiu codziennym (od umowy sprzedaży po umowy bardziej skomplikowane, np. bankowe).
Concordia oferuje Ubezpieczenie Ochrony Prawnej w następujących wariantach:
- OP Rodzina
- OP Auto
- OP Biznes
- OP Agro