Reklamacje

 

Bank rozpatruje reklamacje klientów zgodnie z Zasadami.

Formularz zgłoszenia reklamacji

Formularz zgłoszenia reklamacji karty