W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację podstawowych jej funkcji. Polityka prywatności

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym.
Wykorzystywane w celu dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które wcześniej odwiedziły serwis internetowy.

Unikanie zagrożeń

Bezpieczeństwo twojej bankowości internetowej zależy od Ciebie. Zapoznaj się z zasadami bezpiecznego korzystania z usług bankowości internetowej

 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia, Czy adres rozpoczyna się od "https://"?
  Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
  Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódkę), Sprawdź czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) - sprawdź lteralnie adres domeny czy jest zgodny z adresem strony bankowej!!
 • Chroń swoje hasła, Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu, Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych,podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję. Zanim podasz hasło -  sprawdź certyfikat strony. Wg najnowszej rekomendacji CERT.PL minimalna długość hasła – co najmniej 12 znaków. CERT Polska zaleca ustawianie haseł dłuższych, budowanych w oparciu o całe zdanie. 
 • Po zakończeniu pracy należy wylogować się i zamknąć przeglądarkę.
 • Nie należy korzystać z usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach, np. w kawiarenkach internetowych.
 • Nie należy korzystać z usług bankowości internetowej używając nieznanych sieci bezprzewodowych. Nawet szyfrowane sieci bezprzewodowe nie zapewniają poufności przesyłanych informacji.
 • Jeśli korzystasz z bankowości internetowej w domu, zadbaj aby Twoje urządzenia służące do połączenia z Internetem (także telefon komórkowy) były zabezpieczone w odpowiedni sposób (brak dostępu do panelu administracyjnego od strony Internetu, własne, inne niż fabryczne hasło administratora, regularnie uaktualniane oprogramowanie i sterowniki).
 • Regularnie instaluj uaktualnienia systemu operacyjnego swojego komputera. Używaj oprogramowania antywirusowego ze aktualizowanymi bazami danych o wirusach i innych zagrożeniach (także w telefonie komórkowym).

Pamiętaj, że:

 • System eBankNet nigdy nie żąda wpisania więcej niż jednego hasła jednorazowego z karty-zdrapki lub przesłanego za pomocą SMS.
 • Na stronie logowania nigdy nie jest wymagane podanie hasła jednorazowego. Podczas logowania wpisuje się wyłącznie identyfikator użytkownika i ustalone przez siebie hasło. Jeżeli widzisz stronę logowania, na której trzeba wpisać hasło jednorazowe, albo stronę, na której trzeba podać kilka haseł jednorazowych jednocześnie, potraktuj to jako próbę oszustwa.
 • W internecie krążą maile, w których znajdują się odsyłacze do fałszywych stron bankowości internetowej i prośby o zalogowanie się na takich stronach w celu np. potwierdzenia swoich danych. Bank nigdy nie wysyła tego typu informacji do klientów. Nie próbuj logować się do systemu bankowości internetowej za pomocą odsyłacza przesłanego w takich wiadomościach. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł.
 • Jeśli zauważysz komunikaty, które wcześniej się nie pojawiały natychmiast poinformuj o tym Bank telefonicznie 18 445 99 20 lub mailowo sekretariat@bspodegrodzie.pl.

Proponujemy także zapoznanie się z portalem Bezpieczny bank

Komunikaty - Fałszywe połączenia telefoniczne:

https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Oszusci-dzwonia-z-numerow-podszywajacych-sie-pod-banki 
https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Falszywe-polaczenia-telefoniczne-przestepcow-podszywajacych-sie-pod-banki