Informacje dotyczace reklamacji

Niniejsze wytyczne określają szczegółowe zasady postępowania w kwestiach związanych ze składaniem reklamacji przez Klientów.

Instrukcja_rozpatrywania_reklamacji.doc