Klauzule informacyjne

 
Zapoznaj się z treścią klauzuli, którą Bank umieszcza w odpowiedzi na reklamację, w przypadku nieuwzględnienia roszczeń Klienta.
Dotyczy ona pouczenia wskazującego na możliwość odwołania oraz zwrócenia się do organów nadzorczych oraz arbitrażowych.
 

      Klauzule informacyjne