Klauzule informacyjne

             Treść klauzuli, dotycząca obowiązku informacyjnego wynikającego z Ustawy o ochronie danych

           osobowych, wprowadzającej Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (Rozporządzenie 

           679/2016/UE,  zwane dalej RODO).

Klauzule informacyjne.doc