Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,


Od dnia 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w skrócie RODO.

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej Banku Spółdzielczego w Podegrodziu.

Znajdą w niej Państwo informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych przez Bank oraz sposobów ochrony tych danych.

 

Klauzula informacyjna - Ochrona Danych Osobowych